Tag Archives: bajki

Bajkoterapia

Bajkoterapia jest to forma terapii poprzez baśnie i bajki, które dzieci tak bardzo lubią słuchać. Badania psychologów wykazały, że  opowiadając, bądź czytając dzieciom określone bajki można pomóc im w różnych trudnych emocjonalnie sytuacjach, na przykład w przypadku rozłąki podczas pierwszych dni pobytu w przedszkolu, w sytuacjach lęku, kompromitacji, choroby, pojawienia się rodzeństwa. W takich sytuacjach bajkoterapia może być jedną z metod wspierania i oddziaływania, jej celem jest pomoc w radzeniu sobie z nowymi sytuacjami, które są nierozerwalnie związane z nabywaniem nowych doświadczeń. Treść bajek terapeutycznych nawiązuje do tych właśnie trudnych emocjonalnie sytuacji, z którymi dziecko styka się w toku swego rozwoju.

Użycie w baśniach metafor i symboli pozwala dziecku na samodzielne ich odkrywanie i odnoszenie do własnych doświadczeń. Bajki konkretyzują emocje, dziecko rozwija swoją sferę emocjonalną – uczy się jak nazywać i rozpoznawać emocje, jak sobie z nimi radzić, a także, które z nich są pozytywne, a które negatywne. Słuchanie baśni pobudza i rozwija empatię, bajki pokazują, jak istotne są właściwe relacje z innymi. Bajka psychoterapeutyczna pomaga również zbudować poczucie skuteczności, wpływa na pozytywny obraz samego siebie i na poczucie własnej wartości, a dziecko może stać się bardziej pewne siebie i mocniej wierzyć we własne siły.

Ponadto czytanie dzieciom baśni i bajek wpływa na ich zasób słownictwa, na rozwój mowy, co ma również znaczenie w późniejszych latach, gdy dziecko pójdzie do szkoły – ponieważ będzie miało łatwość w rozumieniu tekstów literackich, czy formułowaniu własnych wypowiedzi pisemnych i ustnych. Bajki wspierają rozwój dziecka, wzbogacając jego wiedzę, przedstawiają inny sposób myślenia, odczuwania i działania.

Choć termin „bajkoterapia” może kojarzyć się z koniecznością terapii jakiś zaburzeń, to jednak można tę metodę stosować u dzieci rozwijających się prawidłowo. I można z powodzeniem stosować samemu, w domu. Bajkoterapia to metoda  genialna w swej prostocie, łatwa do nauki dla każdego, skuteczna i zyskująca coraz większą popularność na świecie.

Jednak czytanie bajek przynosi korzyści nie tylko dzieciom, ale  także rodzicom. Czytanie ich to bardzo przyjemny,  łatwy  i skuteczny sposób na budowanie relacji z dzieckiem. Dzięki bajkom rodzic może zrozumieć z jakimi problemami boryka się dziecko, może wczuć się w jego sytuację, a co za tym idzie, może je skuteczniej wesprzeć. Poza tym sam fakt spędzania z dzieckiem czasu, przybliża je do rodzica, sprawia, że dziecko czuje się zauważone i kochane.Proces twórczy

Jak powstają nasze baśnie?

Siedzę przy komputerze. Podchodzi do mnie moja córeczka, wdrapuje się na kolana i pyta:

– Bajkę piszesz?

– Tak, chciałam napisać nową bajkę.

– O konikach?

– Nie, o konikach już napisałam.

– O jeżykach, tak?

– Nie, o jeżykach też już napisałam. Teraz chciałam o krukach i złocistym ptaku [ale mi się nie udaje przy was!]

– O niedziedziu, napisz o niedziedziu bajkę.

Siadłam więc z Basią i Franiem na sofie i opowiedziałam im nową historyjkę na zamówienie.

Może już wkrótce uda mi się ją tu zamieścić :) I o krukach :)